Activiteit

Dorpsontmoeting Elke werkdag (maandag t/m vrijdag)

Bij de activiteiten in Hoëskamer Rinkesfort gaan we zoveel mogelijk uit van uw wensen en interesses. Denk hierbij aan: samen koffie of thee drinken, nuttigen maaltijd, een kaartje leggen, wandelen, muziek activiteiten, samen koken of bakken, bewegen, rollator/zitdansen, creatief bezig zijn, spellen of gewoon een praatje maken.