Inloop en ontmoeten

Iedere dag heeft u de mogelijkheid om bij Rinkesfort binnen te lopen, een kopje koffie te drinken of andere mensen te ontmoeten. 

Dagelijks | Rinkesfort

Bij de activiteiten in Hoëskamer Rinkesfort gaan we zoveel mogelijk uit van uw wensen en interesses. Denk hierbij aan: samen koffie of thee drinken, nuttigen maaltijd, een kaartje leggen, wandelen, muziek activiteiten, samen koken of bakken, bewegen, rollator/zitdansen, creatief bezig zijn, spellen of gewoon een praatje maken.

Na aankomst drinken we gezamenlijk koffie of thee en is er aansluitend ruimte voor een activiteit. Omstreeks 12.00 uur genieten we van een (warme) maaltijd. Daarna is gelegenheid tot ontspanning, vervolgen we de activiteiten en eindigen de dag met een kopje koffie of thee.

Om 16.00 uur sluiten we dag af.

Terugkerend | Rooth

Naast dagelijkse activiteiten vinden gedurende de week uiteenlopende activiteiten plaats. Denk hierbij aan het stuuverkeskienen, tablet - laptop en/of telefoon groep, creatief bezig zijn (schilderen, wenskaarten maken, bloemschikken), broodmaaltijd, bridgen en rikken en de slechtziendengroep. De laatste woensdag van de maand is iedereen welkom bij de muziekmiddag. Elke zaterdag iedereen welkom bij Schuuf es aan.

Onderstaand tref je een korte beschrijving van deze activiteiten aan.

Stuuverkeskienen

Zoals de naam al doet vermoeden wordt iedere maandag vanaf 14.00 - 16.00 uur gekiend met en voor stuuverkes. 

Tablet - laptoptop en/of telefoon groep

Op een eenvoudige en ontspannen manier maken de bezoekers kennis met een tablet - laptop of telefoon. Een eigen tablet is niet noodzakelijk. Naast het aanleren van basisvaardigheden is ruimte voor specifieke wensen. Bezoek het tabletmiddag op dinsdag van 14.00 - 16.00 uur.

Creatieve activiteiten

We bieden afwisselende creatieve activiteiten o.a. schilderen, maken van wenskaarten en bloemschikken. Voor iedereen, beginner of gevorderde, toegankelijk! Elkaar ontmoeten en samen creatief bezig zijn staan centraal.

Kom schilderen op woensdag in de even weken van 09.30 -11.30 uur, bloemschikken in de oneven weken van 09.30 - 11.30 uur of wenskaarten maken op donderdag in de even weken van 14.00 - 16.00 uur. 

Muziekmiddag

We bieden een gevarieerd programma met uiteenlopende artiesten en gezellige (meezing)muziek.
Je bent van harte welkom op de laatste woensdag van de maand vanaf 14.00 - 16.00uur.

Broodmaaltijd

Iedere twee weken kunt u gezellig samen met anderen genieten van een uitgebreide broodmaaltijd. Naast het nuttigen van de maaltijd is er vol op gelegenheid gezellig met elkaar bij te praten. We treffen elkaar op de woensdagen in de oneven weken om 17.30 uur.

Bridgen en rikken

Gezellig en ongedwongen bridgen kan iedere donderdag van 09.30 - 11.30 uur. Bridgen vereist concentratie, geheugen, logisch nadenken en een goede samenwerking met uw partner. Soms is de spanning te snijden, vooral wanneer er een klein of groot slam geboden is.

Graag een ander kaartspel spelen? Kom dan op vrijdag van 14.00- 16.00 uur gezellig samen rikken.

slechtzienden groep

Wij organiseren voor iedereen met een visuele beperking een ontmoetingsmiddag. Deze middag wordt ingevuld met het luisteren van muziek, voorlezen, kienen, creatief bezig zijn, uitstapjes maken, spellen of gezellig onder elkaar zijn. Je bent van harte welkom op donderdag in de oneven weken van 14.00 - 16.00 uur.


Rollator-/zitdansen

Bij rollator-/zitdansen vormen muziek en beweging een eenheid. Dansen en bewegingen worden naar behoefte aangeleerd. Iedere 2e vrijdag van de maand vanaf 10.30 - 11.30 uur.