Dorpsontmoeting Maasbree is gehuisvest in het Hoës van Bree. We maken gebruik van de hoëskamers Rinkesfort en Rooth. Het zijn toegankelijke ontmoetingsplekken in huiselijke sfeer. Het doel is lichamelijk, geestelijk en sociaal actief blijven en zo zelfstandig mogelijk functioneren.
Mantelzorgers worden ontlast.

Het aanbod is in de afgelopen jaren ontwikkeld en speelt in op de behoeftes van de bewoners van Maasbree. Een groot aantal vrijwilligers - ondersteund door een dagbestedingscoach – zorgt voor een uitgebreid aanbod van activiteiten.

De bezoeker kan een flexibel programma volgen: deelnemen voor hele of halve dagen met naar keuze een (warme) maaltijd. De maaltijd wordt bereid in onze eigen keuken. Bezoekers kunnen eventueel meehelpen met het voorbereiden van de maaltijden.

Verbinden en samenwerken

Ontmoeten, ontspannen en beleven zijn de kernwoorden voor onze activiteiten. U bent van harte welkom om 'ns een keer te komen kijken en de gezellige sfeer te proeven.
Door verbinden en samenwerken met andere verenigingen en organisaties zijn onze ontmoetingsplaatsen levendig. Hierdoor ontstaan veel mogelijkheden voor zinvolle bezigheden. Doe mee ! 

Coaches

Aansturing gebeurt door 2 ervaren dagbestedingscoaches. Daarnaast zijn vrijwilligers actief die de bezoekers begeleiden. De dagbestedingscoach heeft ook een verzorgende taak. Ook hebben we stagiaires om te assisteren.

Vrijwilligers

Met hun enthousiasme, betrokkenheid en inzet bepalen vrijwilligers mede de stemming. Zij vervullen hierdoor een belangrijke taak. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Bezigheden variëren van het organiseren of begeleiden van de activiteiten, het schenken van koffie en thee of het verzorgen van de maaltijden. Inzet kan variëren naar gelang je beschikbare tijd. Bijvoorbeeld eenmalig, enkele keren per jaar, maandelijks of wekelijks.
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor onze activiteiten. Heb jij een uurtje over in de week? Dan is vrijwilligerswerk misschien wel iets voor jou. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via maasbree@dorpsontmoeting.nl of telefoon 077 - 465 3827.

't Thoeshoes

‘t Thoeshoes gaat een onderdeel worden van de Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree.

't Thoeshoes zal dagbesteding gaan aanbieden in een huiselijke omgeving aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Activiteiten sluiten aan bij de talenten, interesses en de mogelijkheden. Een plek die bijdraagt aan het beter herkennen, begrijpen en accepteren van mensen met dementie. Ook voor mantelzorgers zal het een warme plek zijn om op verhaal te komen en lotgenoten te ontmoeten. Om iedereen als gelijkwaardige partners te zien worden alle betrokkenen “deelgenoten” genoemd.

‘t Thoeshoes is een burgerinitiatief welke door de Maasbreese gemeenschap wordt gedragen.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van 't Thoeshoes.