Samenstelling van het bestuur van Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree is als volgt.
• Voorzitter (interim): Karin Janssen
• Secretaris: Dre Verlinden
• Penningmeester: Karin Janssen 
• Bestuursleden: Jan Jacobs, José Peeters, Hennie Schampers

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Er wordt geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Maasbree.
Het bestuur probeert dit te verwezenlijken door het exploiteren van een dorpsontmoeting voor ouderen én andere hulpbehoevenden in Maasbree.
Het organiseren van alle mogelijke activiteiten kunnen dit doel ondersteunen. 


Stichting Dorpsontmoeting Höes van Bree heeft een ANBI status .
RSIN nummer 854665201
Contactgegevens bestuur bestuurmaasbree@dorpsontmoeting.nl

Visiedocument
Actueel beleidsplan
Begroting 2022
Jaarcijfers 2021
Verslag activiteiten
Publicatie ANBI informatie 2020
Publicatie ANBI informatie 2021