Samenstelling van het bestuur van Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree is als volgt.
• Voorzitter: Fred Mulder
• Secretaris: Dre Verlinden
• Penningmeester: Karin Janssen 
• Bestuursleden: Jan Jacobs, Jos Opstals, José Peeters

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Er wordt geen vrijwilligersvergoeding toegekend.

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Maasbree. Het bestuur probeert deze doelstelling te verwezenlijken door het exploiteren van een dorpsontmoeting voor ouderen én andere hulpbehoevenden in Maasbree. En het organiseren van alle mogelijke activiteiten die het doel kunnen ondersteunen.

Stichting Dorpsontmoeting Höes van Bree heeft een ANBI status .
RSIN nummer 854665201
Contactgegevens bestuur bestuurmaasbree@dorpsontmoeting.nl

Visiedocument
Actueel beleidsplan
Begroting 2022
Jaarcijfers 2020
Verslag activiteiten
Publicatie ANBI informatie 2020